Skip to main content

Gigamon

Kihívások

Az alkalmazások, felhasználók, mobil felhasználók számának rohamos emelkedése, új kihívások elé állították az IT rendszerek üzemeltetőit. A 10-40-100Gb-es hálózati gerincekkel, virtualizált és felhő alapú környezetben kell stabilan működő biztonságos rendszert fenntartani.

A folyamatosan bővülő rendszerekben a hagyományos security, analizáló és monitoring eszközök csak nehezen vagy egyáltalán nem képesek ellátni a feladatukat, vizsgálati eredményeik pontatlanok, a további mennyiségi bővítésük pedig költséges és olyan átláthatatlan bonyolult topológiát eredményez, mint az az alábbi ábrán látható:

Gigamon1

Gigamon Network Visibility

A Gigamon Network Visibility technológia segítségével egy áttekinthető biztonságosan üzemeltethető topológiát valósítunk meg, amelyben hiteles, pontos képet kapunk a teljes adatforgalomról. A külső adatforgalom mellett hiteles képed kapunk a virtualizált környezet szerverei közötti belső adatforgalomról. A Gigamon, mint nagyteljesítményű motor, adatvesztés nélkül osztja szét a csomagokat a megfelelő monitor, analizáló vagy security eszközök között, tehermentesítve ezáltal őket azon forgalmaktól, amelyek számára irrelevánsak. Nagysebességű gerinc sebesség mellet is csomagvesztés nélkül működhetnek tovább az 1Gb-es eszközök, anélkül, hogy ezen eszközök darabszámát kellene növelni.

A Topológia Gigamon eszközökkel

Gigamon2